ما از توانمندسازی شركت‌های فناور و تجاری‌سازی دانش و فناوری حمایت می‌کنیم

به منظور كمك به توانمندسازی شركت‌های فناور و تجاری‌سازی دانش و فناوری با هدف افزايش سهم اقتصاد دانش‌بنيان در كشور و كمك به پايداری اقتصاد (در چارچوب اقتصاد مقاومتی)؛ همچنين ارتباط و شبكه‌سازی عناصر فعال در زيست‌بوم فناوری، نوآوری و كارآفرينی در جهت بهره‌وری و هم‌افزایی و پيشرفت فعاليت‌های علمی، فناوری و تجاری آنان، «شبكه نوآوری تهران» تاسيس گردیده است

چشم‌انداز :

شبکه‌ای هوشمند، فعال و هدایت‌گر در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور

ماموریت :

افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان با هم‌افزایی و توانمند‌سازی عناصر زیست‌بوم نوآوری و فناوری

اعضای شبکه

شبکه نوآوری تهران شامل سه بخش مجتمع فناوری و نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و اعضای افتخاری است

دانش‌بنیان

۶۰٪ شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا هستند

فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران

۷۹٪ فروش شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران است

شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران

۴۵٪ دانش‌بنیان‌ها در تهران هستند

شرکت‌های کالا و خدمات

۳۱٪ شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌های کالا و خدمات هستند