آماده پیوستن به شبکه نوآوری تهران هستید؟

نوع عضویت را انتخاب کنید

در مجمع ساليانه معرفی برترين‌های شبكه، معرفی و رونمايی محصولات جديد اعضا، اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و دستاوردها شبكه، همفكری تعيين سياست‌ها و راهبردها، خوشه‌سازی تخصصی اعضا، ضيافت چای و آشنايی اعضا با يكديگر، تبادل تجربيات كاری و تعريف برنامه‌های گروهی صورت می‌گيرد

مزایا و خدمات عضویت

خدمات تجاری‌سازی

تسهیلات حمایتی

ترک تشریفات در مناقصه

اعطای نشان شبکه

پروانه تاسیس و بهره‌برداری


ثبت‌نام