خدمات و مزایای شبکه

تسهیلات و حمایت های دولت برای اعضای شبکه

سال ها ست که پارک های فناوری و سایر نهادهای حاکمیتی و حمایتی، ساز و کارهایی را ایجاد کردند تا به روش های گوناگون و اثر بخش به حمایت از تولید و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان بپردازند. حالا با ایجاد شبکه نوآوری تهران همه این تسهیلات و حمایت ها در اختیار اعضای شبکه نوآوری تهران قرار خواهد گرفت. در واقع اعضای شبکه همانند تمامی شرکت های دانش بنیان که پارک ها حضور دارند می توانند از تسهیلات و حمایت مشابه بهره مند شوند

حمایت از ایجاد و توسعه مجتمع‌‏های فناوری و نوآوری

با تأسیس شبکه نوآوری تهران، بستری برای ایجاد و فعالیت گسترده تر و وسیع تر برای مجموعه‏هایی نظیر مجتمع های فناوری و نوآوری که ظرفیت ارائه خدمات به شرکت‏های فناور و یا دانش بنیان را دارند فراهم می شود . در واقع با حمایت پارک فناوری پردیس از شبکه نوآوری تهران، این مجتمع ها می توانند به عنوان شعبی از آن پارک در شبکه پذیرفته و در چارچوب قوانین و مزایای مترتب بر شعب پارک به فعالیت بپردازند

امتیازات پارک های فناوری برای شرکت ها در مجتمع های فناوری

شرکت هایی که موفق می شوند تا در مجتمع های فناوری شبکه مستقر شوند، می توانند از امتیازات و خدمات که پارک فناوری برای شرکت های فناور ایجاد کرده استفاده نمایند. از این جمله می شود به خدمات و امتیازات تجاری سازی، تسهیلات حمایتی حقوقی و ریالی و ... اشاره کرد

خدمات تجاری‌سازی و تجاری‌سازی شبکه‌ای

ایده، خلاقیت و محصول، مُدام در شرکت های دانش بنیان در حال تولید است. پس طبیعی است که تجاری سازی این ایده ها، خلاقیت ها و محصولات و دسترسی به خدمات مرتبط با آن، دغدغه همیشگی شرکت های فناور و دانش بنیان خواهد بود. شبکه نوآوری تهران از یک طرف با تسهیل در دسترسی به این خدمات و از طرف دیگر با در معرض قراردادن ایده ها و خلاقیت ها برای سایر فعالین عرصه نوآوری و فناوری مثل سرمایه‏گذاران، مراکز علمی، صاحبان صنعت و ... که همه در شبکه نوآوری خضور دارند، امکان تجاری سازی را برای دستاوردهای گوناگون شرکت های فناور و دانش بنیان ساده و ساده تر می کند

اعتبار شبکه پشتوانه‌ی شرکت‌ها

شبکه نوآوری تهران، زیست بومی است که همه بازیگران حوزه فناوری و نوآوری در آن حضور دارند. پس طبیعی است که شبکه برآیندی هم افزار از اعتبار تمام اعضای خود است. به نوعی می توان گفت که عضویت و حضور در شبکه نوآوری تهران، مهر تأییدی است بر صحت ادعا و فعالیت در عرصه نوآوری و فناوری در کشور و جهان

شبکه، زیستٰ‌بوم بدون مرز

شبکه نوآوری تهران مرزها و محدودیت را کنار می زند و با هوشمندسازی ارتباطات شبکه ای و پردازش داده ها و اطلاعات، فضای بی نظیری را در جهت هم افزایی خدمات، حمایت ها و تبادلات شبکه ای ایجاد می کند. با شبکه نوآوری ، سرمایه گذاران با دید وسیع و جامع تری به انتخاب تجارت مورد علاقه خود می پردازند، حمایت ها هدفمندتر و مؤثر تر در دسترس قرار می گیرد، کریدورهای انتقال فناوری، بازارهای مجازی، تجارت دانش و محصولات دانش بنیان رونق و توسعه پیدا می کنند و امکانات و ظرفیت های مشترک و یا مکمل بین شرکت ها، همچنین دانش، تجارب و دستاوردهای نخبگان و دانش بنیانی ها به راحتی به اشتراک گذاشته شده و برای صاحبان خود ایجاد ارزش افزوده مادی و معنوی می‏‌نماید